ROLLER COMPETITION3_@UDONTHANI
 • ROLLER COMPETITION3_@UDONTHANI

ROLLER COMPETITION3_@UDONTHANI

THB150.00
จำนวน

สามารถใช้สิทธิ์ได้เสาร์ที่ 20 เมษายน  2562  เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไข 

 • ใช้สำหรับเข้าแข่งขัน Roller Competition#3 @Udonthani ชั้น 3  สาขา ตึกคอมอุดร ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน

 • บัตรเข้าแข่งขัน Roller Competition#3 @Udonthani  ผู้เข้าแข่งขันต้องมีอายุระหว่าง 4-12 ปีเท่านั้น

 • บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะ RollerLand ชั้น 3 สาขา ศูนย์การค้าตึกคอมอุดร เท่านั้น

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้โดยแสดงอีเมลยืนยันการสั่งซื้อพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ passport เพื่อเข้าการแข่งขัน ได้ที่หน้าเคาท์เตอร์  RollerLand ชั้น 3 สาขา ศูนย์การค้าตึกคอมอุดร เท่านั้น

 • ค่าสมัครท่านละ 150 บาท

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

 • บัตร Free Pass   ท่านละ 1 ใบ

 • เกียรติบัตร

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ  จะได้รับเงินสด 500 บาท Voucher Free Pass 5 ใบ และเหรียญทอง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับ  Voucher Free Pass 4 และเหรียญเงิน

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได้รับ Voucher Free Pass 3 และเหรียญทองแดง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • Customer Service : 094-298-0551 (ฝ้าย)

 

                ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามในทุกข้อกำหนด, สัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ติดเตือนไว้, กฎระเบียบ, และคำกล่าวแนะนำกฎเกณฑ์ปฏิบัติในทุกส่วน และ/หรือรายการใน ROLLERLAND หากข้าพเจ้าสังเกตเห็นสิ่งอันตรายในระหว่างเข้าเล่น ข้าพเจ้าจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ใกล้ที่สุดในทันที

              ข้าพเจ้าตระหนักว่ามีความเสี่ยงในการเข้าแข่งขัน ROLLER COMPETITION ทั้งจากผู้ร่วมแข่งขัน, จากพื้นที่เล่นและจากอุปกรณ์ ข้าพเจ้าจะยอมรับความเสี่ยงและ เหตุที่ก่อความรำคาญ,ทั้งที่รู้และไม่รู้, รวมทั้งที่เป็นผลมาจากความละเลยของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ร่วมเล่นคนอื่นๆ ด้วยประการฉะนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใดๆกับ ROLLERLAND และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ROLLERLAND เช่น เจ้าหน้าที่,สมาชิก, ตัวแทน, พนักงาน, ผู้บริหาร และผู้สนับสนุน หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ จากการเล่นหรืออุปกรณ์

ข้าพเจ้ายินยอมให้สิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อข้าพเจ้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและยินยอมให้รักษา(ถ้าจำเป็น) (และรับทราบว่าผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินจะได้รับการติดต่อโดยเร็วที่สุด) และข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าข้าพเจ้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น

ROLLER COMPETITION#3 @UDONTHANI
299 รายการ