Super Pass (หมดอายุ 6 เดือนนับจากวันซื้อ)

THB990.00
จำนวน

Super Pass

ใช้ได้เฉพาะสาขา Harbor Pattaya  เท่านั้น

Play zones: HarborLand, JumpZ, Deep Climbing Gym, Laser Battle, RollerLand, SnowLand, AdventureLand, LittleLand, Little Bike, WonderLand and The rink

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 • ใช้สำหรับเข้าเล่นเครื่องเล่น ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน
 • เข้าสวนสนุกในเครือ HarborLand Group ได้ทุกโซน โซนละ 1 รอบเวลา ภายใน 1 วัน (การเข้าเล่นเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโซน เช่น วันธรรมดา : เล่นได้ทั้งวัน / วันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ : เล่นได้ตามรอบเวลาหน้างาน)

               *Laser Battle เล่นได้ 1 เกมส์

               *WonderLand เลือกเล่นได้ 1 เครื่องเล่น 1 รอบเวลา

 • ราคานี้ฟรีอุปกรณ์ (ไม่รวมถุงเท้ากันลื่น)
 • ใช้ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และใช้ได้ทุกคน (เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่)   
 • บัตรเข้าเล่นสวนสนุกนี้ ใช้ได้เฉพาะสาขา Harbor Pattaya เท่านั้น
 • ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการได้โดยแสดงอีเมลยืนยันการสั่งซื้อพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือ passport เพื่อเข้าเล่นสวนสนุก ได้ที่หน้าเคาท์เตอร์ HarborLand Group ชั้น 7 ห้าง HARBOR PATTAYA                  
 • บัตรเข้าเล่นสวนสนุกนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถออกแทนในกรณีที่สูญหายหรือถูกขโมย
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

 • กรณีลูกค้าเข้าเล่นโซน HarborLand ต้องมีผู้ปกครองเข้าด้วยอย่างน้อย 1 ท่าน
 • ในการเข้าเล่นเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละโซน กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละโซนก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
 • หลังจากยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถขอเรียกเงินคืนได้ในทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Customer Service :
+66 65 848 1000
+66 65 848 2000

P.L3.Super Pass
479 รายการ
สินค้าใหม่