• ใหม่

HarborLand Rally 3 (หมดอายุ 31 ธ.ค.64) รับ Voucher ได้ที่ HarborLand ทุกสาขา

THB899.00

ลูกค้าที่ซื้อ HarborLand Rally 3 จะได้รับบัตร HarborLand 1 Pass จำนวน 3 ใบ

บัตร 1 ใบ ต่อ 1 โซน เฉพาะโซนฮาร์เบอร์แลนด์ เท่านั้น

 โดยระบุได้ 3 สาขา แต่ไม่สามารถเลือกสาขาซ้ำกันได้

 ใช้ได้ทุกสาขา รวมสาขาที่จะเปิดใหม่ภายในปี 2563

บัตร HarborLand 1 Pass จำนวน 3 ใบ หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำนวน

ข้อมูลเพิ่มเติม

งื่อนไขการเข้าใช้บริการ

-       บัตร HarborLand 1 Pass 1 ใบ สำหรับ 1 ท่าน (แนะนำให้ใช้สำหรับเด็ก) ผู้ปกครองสามารถซื้อบัตรเพิ่มได้ที่เคาเตอร์ HarborLand

-       บัตร HarborLand 1 Pass  สามารถใช้ได้ทุกวัน

-       ระยะเวลาการเข้าเล่นเป็นไปตามเงื่อนไขรอบระยะเวลาของแต่ละสาขาที่เข้าใช้บริการ 

-       หากเกินเวลาที่กําหนดหลังจากนั้นจะคิดตามที่เกิดขึ้นจริง (อัตรา 50 บาท/30 นาที)

-       บัตร HarborLand 1 Pass จำนวน 3 ใบ หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2564

-       โปรโมชั่นนี้ไม่รวมถุงเท้ากันลื่นในการเข้าเล่น

-       โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

-       ซื้อแล้วไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

-       ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

For more information, please contact

LINE ID: @harborland

Phone: +66 65 848 1000, +66 89 332 1000 and +66 65 848 2000  

P.All HBL 3 BRANCHES
866 รายการ