ลูกค้าที่ทำการชำระเงินด้วยการโอนเงิน
กรุณาคลิก SEND SLIPเพื่อส่งหลักฐาน
การโอนเงินโดยสามารถทำตามขั้นตอนในภาพ